GreekEnglish (United Kingdom)
Πέμπτη, Απρίλιος 19, 2018
ΠΡΟΪΟΝΤΑ >>> ΚΩΚ >>> Λεπτομέρειες
Λεπτομέρειες
Text Size

kokΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ

Είναι η πιο προχωρημένη μορφή απανθράκωσης με 85-95% C, για αυτό καλείται σκληρός άνθρακας ή λιθάνθρακας.
Η θερμαντική του αξία κυμαίνεται στα 15.000 BTU. Καίγεται με μικρή γαλάζια φλόγα αφήνοντας ελάχιστο υπόλειμμα καπνού, εξου η ονομασία άκαπνος καύσιμη ύλη. Χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο σε μεταλλουργικές εργασίες, ατμομηχανές και ατμοτουρμπίνες, και σε άλλες βιομηχανικές και οικιακές χρήσεις όπου είναι απαραίτητη η ιδιότητά του αυτή.
Source: http://www.geo.auth.gr/106/1_elements/anthracite.htm

 

Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το συνηθέστερο σύστημα κατάταξης των ανθράκων, αυτό κατά βαθμό, τελείται μέσω της άμεσης ανάλυσής τους, που παρουσιάζει την συμπεριφορά τους κατά την καύση  τους στην κάμινο, όπου τα μεν πτητικά αποτελούν το τμήμα που καίγεται ως αέριο, ο δε μόνιμος άνθρακας το τμήμα που καίγεται ως στερεό στο δάπεδο της καμίνου.

Η άμεση ανάλυση περιλαμβάνει τις εξής τέσσερεις δοκιμές εκφρασμένες επί τοις εκατό:

1) Προσδιορισμού Υγρασίας

2) Προσδιορισμού Πτητικών

3) Προσδιορισμού Μόνιμου Άνθρακα

4) Προσδιορισμού Τέφρας

Προαιρετικά εξετάζονται η θερμογόνος δύναμη των ανθράκων, τα ποσοστά τους σε θείο, η ικανότητά τους σε παραγωγή κωκ, καθώς και η αντοχή τους σε διάφορες καιρικές συνθήκες.

Η άμεση ανάλυση βασίζεται στην Μέθοδο A.S.T.M. D.388-66, η οποία αναφέρεται στο ειδικό βιβλίο με τίτλο ASTM Standards on Coal and Coke (ASTM, Part No. 26.)

(Κυριακόπουλος 1982, σελ. 64 – 68, 99)

H A.S.T.M. είναι μια διεθνής αμερικάνικη εταιρεία δομικών υλικών (A.S.T.M.: American Society for Testing Materials.) Πρόκειται για έναν παγκόσμιο οργανισμό τυποποίησης προτύπων γενικής αποδοχής τόσο ενός ευρέου φάσματος τεχνικών προϊόντων και υλικών, όσο και των σχετικών συστημάτων μοντελοποίησης. (Βικιπαίδεια: A.S.T.M.)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για να γνωρίσουμε τις αναλογίες των βασικών συστατικών του άνθρακα πραγματοποιούμε την στοιχειακή ανάλυσή του κατά την μέθοδο ASTM D.271.
Η μέθοδος αυτή  ορίζει τον ολικό καιόμενο άνθρακα (C,) το στοιχείο εκείνο δηλαδή που παράγει την θερμότητα, το υδρογόνο (Η) που αντιστοιχεί στην υγρασία του, το ολικό θείο (S) που επιδρά στο παραγόμενο κωκ, το άζωτο (N) που προκύπτει από την φυτική και ζωική ύλη, την τέφρα που δημιουργείται από πλήθος χημικών στοιχείων υπό μορφή οξειδίων, αποτελεί το υπόλειμμα της τέλειας καύσης του άνθρακα, και η οποία, μαζί με το οξυγόνο (Ο) έχουν αντιθερμογόνο δύναμη, και τέλος και προαιρετικά αναλύουμε τον φωσφόρο (Ρ) που προέρχεται από την φυτική ύλη.
(Κυριακόπουλος 1982, σελ. 78, 80 - 91; Γελεγένης & Αξαόπουλος 2005, σελ. 48)

 

asmebros logoΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ

Η θερμογόνος δύναμη παριστά το ποσό της θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση μιας μονάδας βάρους άνθρακα. Διαφέρει τόσο ανά βαθμούς άνθρακα, όσο και ανά άνθρακες του ίδιου βαθμού, επηρεασμένη από την ποσότητα υγρασίας, τέφρας, κλπ, του δείγματος.

Τα αποτελέσματα εκφρασμένα σε cal/gr μετατρέπονται σε BTU / 1b (κατά το αγγλοσαξονικό σύστημα) μέσω του πολλαπλασιασμού τους με τον συντελεστή 1.8.

Ισχύουν τα κάτωθι:

1 cal = 1 θερμίδα γραμμαρίου των 15 βαθμών Κελσίου

1 Kcal = 1000 cal = 1 θερμίδα κιλού των 15 βαθμών Κελσίου

B.T.U. = British Thermal Unit = Βρετανική Μονάδα Θερμότητας.

1 cal/gr = 1 kcal/kg = 3.968 BTU = 4.1868 Joules

1 BTU = 252 cal = 0,252 Kcal

(Κυριακόπουλος 1982, σελ. 72 – 74)

Η θερμίδα είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός γραμμαρίου απεσταγμένου νερού κατά ένα βαθμό Κελσίου, με τη σημείωση ότι η μεταβολή αυτή πρέπει να γίνει στους 15 βαθμούς Κελσίου, και ισούται περίπου με 4,184 Τζάουλ.
(Βικιπαίδεια: Θερμίδα)

 

kokΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ: ΚΩΚ

Το ΚΩΚ, ή αλλιώς οπτάνθρακας, είναι μια δευτερογενή, τεχνητή καύσιμη ύλη και αφορά το εξανθράκωμα του πισσούχου άνθρακα μετά την απαέρωσή του κατά την πύρωση σε σχάρες ή κλειστά καμίνια. Εκεί διογκώνεται σχηματίζοντας την χαρακτηριστική στερεά, πορώδη, συμπαγή μάζα του, κωκ. Πρόκειται δηλαδή για το υπόλειμμα του μόνιμου άνθρακα, της τέφρας και άλλων στοιχείων όπως του αζώτου (Ν,) υδρογόνου (Η,) και ολικού θείου (S,) μετά την απομάκρυνση των πτητικών.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος της εξανθράκωσης, τόσο σκληρότερο είναι το λαμβανόμενο κωκ.
Ο οπτάνθρακας υψηλής θερμοκρασίας χρησιμοποιείται κυρίως ως καύσιμο, αλλά και ως αναγωγικό στην σιδηρομεταλλουργία, στην βιομηχανική παραγωγή αερίων (υδαταερίου, φωταερίου,) πίσσας, βενζολίου, ανθρακασβεστίου, καθώς και σε άλλες βιομηχανικές, αλλά και ορισμένες οικιακές εφαρμογές.
(Κυριακόπουλος 1982, σελ. 69, 97, 122 - 123; Γελεγένης & Αξαόπουλος 2005, σελ. 61)

 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Γελεγένης, Ι.Ι., Αξαόπουλος, Π.Ι. (2005) Πηγές Ενέργειας Συμβατικές και Ανανεώσιμες. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Κυριακόπουλος Γ. (1982) Τεχνολογία Καυσίμων, Στερεά & Αέρια Καύσιμα, Παραγωγή, Ιδιότητες, Χρησιμοποίηση. Αθήνα: εκδ. Ε.Μ. Πολυτεχνείο.

«ASTM-International.» Βικιπαίδεια. 2012. Web. Στο: http://el.wikipedia.org/wiki/ASTM_International (Προσπελάστηκε στις 24 Μαΐου 2012)

«Ανθρακίτης.» Lib.auth. 2012. Web. Στο: http://www.geo.auth.gr/106/1_elements/anthracite.htm (Προσπελάστηκε στις 25 Μαΐου 2012)

«Θερμίδα.» Βικιπαίδεια. 2012. Web. Στο: http://el.wikipedia.org/wiki/Θερμίδα (Προσπελάστηκε στις 23 Μαΐου 2012)

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

descriptionΓια τα υλικά που σας ενδιαφέρουν, την ποιότητα, τον τρόπο διανομής και τις τιμές μας. Επικοινωνία...

Η ΔΙΑΝΟΜΗ

asmebrosΤα υλικά μας μπορούν να αποσταλούν οδικώς οπουδήποτε πανελλαδικά και στα Βαλκάνια."